Amsterdam migratiestad

Amsterdam is een echte migratiestad. Alle bewoners zijn, lang of kort geleden, naar de stad gekomen om werk te vinden, een opleiding te gaan doen en hun geluk te vinden. Dat maakt Amsterdam met 175 nationaliteiten een van de meest diverse steden van de wereld.

 

Viering 50 jaar Marokkaanse migratie

In 2019 en 2020 stond Amsterdam bij het feit dat Nederland en Marokko op 14 mei 1969 een wervingsverdrag ondertekenden. Daarmee werd het mogelijk om Marokkaanse arbeidskrachten naar Nederland te halen. Deze arbeidsmigranten gingen werken in de fabrieken, de havens en tuinbouwkassen. De afgelopen maanden vonden er in Amsterdam grote en kleine activiteiten plaats die in het teken staan van de komst en de betekenis van Marokkaanse gastarbeiders. Op deze site vindt u een overzicht van wat er zoal heeft plaatsgevonden het afgelopen jaar. Met het eindevenement bieden de gemeente en haar partners een terugblik op de activiteiten in 2019 en een blik op de toekomst.

Ga naar: het eindevenement